ورود کاربر

ورود ادمین رمز ورود را فراموش کرده اید؟

اتاق کنفرانس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

موضوع کنفرانس

اعدام های رژیم خونخوار جمهوری اسلامی ایران 

تاریخ

31 اکتبر 

ساعت

18:30 به وقت اروپای مرکزی

سخنران ها

منوچهر شفایی، صمد رضایی